Akutt

Klinikken tilstreber å kunne tilby time hos tannlege i løpet av dagen(i klinikkens åpningstider) ved akutt behov for hjelp. Pasienter som har behov for akutthjelp, bes kontakte oss så tidlig på dagen som mulig.

Akutte tannproblemer er bl.a sterke smerter og tannskader der det er fare for komplikasjoner.

 

Ved behov for akutt hjelp hos tannlege på helge- eller helligdager, kan tannlegevakten i Harstad kontaktes på telefon 91 15 02 09 mellom kl 10.00-12.00.(Kun bemannet i dette tidsrommet helg og helligdag)

 

Tannlegevakten er i regi av Den offentlige tannhelsetjenesten.